Fordonsförsäkring

Område #3

________________


Övriga landet

Teckna här  

* Obligatoriska fält. Genom att trycka SKICKA tecknar du automatiskt försäkringen.

Härmed bekräftas att angivna uppgifter lämnade i ovan formulär och på denna webbplats är riktiga. Dessa ligger till grund för fordonsförsäkringens utformning och omfattning.

Fullmakt för försäkringsförmedling ges till Arthur J Gallagher Proinova Agency AB, 556730-4109, att företräda oss/mig att teckna denna fordonsförsäkring. Eventuellt tidigare utställd fullmakt för försäkringsförmedling, gäller ej för försäkring för detta fordon.

Genom att godkänna här nedan och trycka SKICKA så tecknar du försäkringen och godkänner att vi hanterar dina uppgifter.


AJG.com/se/fefonline


Arthur J Gallagher Proinova Agency AB är auktoriserat och reglerat av Finansinspektionen (FSA). Registrerad företagsadress: Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg, Sverige. Organisationsnummer 556730-4109 


© 2023 Arthur J. Gallagher & Co.